Nowa publikacja: Histories of Prostitution

Publikacja "Histories of Prostitution in Central, East Central and South Eastern Europe" prezentuje najnowsze wyniki badań nad historią prostytucji w naszym regionie. Podczas gdy większość istniejącej literatury na ten temat skupia się na konkretnych krajach, niniejsza antologia ma szerszy zakres geograficzny. Prezentowane opracowania traktują prostytucję z szerokiej perspektywy, oferując tym samym przegląd różnorodnych źródeł i podejść metodologicznych w historii prostytucji. 

Niniejsza publikacja zawiera przełomowe artykuły, które opisują niemal niezbadany teren w historii prostytucji w Europie, zwłaszcza w krajach socjalistycznych Europy Wschodniej. Tom skierowany jest przede wszystkim do naukowców i studentów specjalizujących się w historii kobiet, płci i seksualności oraz historii przestępczości i policji, z naciskiem na historię europejską lub globalną.

Inspiracją do publikacji była pierwsza konferencja zorganizowana w naszej filii w Pradze w 2017 roku. Wstęp autorstwa redaktorek Sonji Dolinsek i Magdaleny Saryusz-Wolskiej jest dostępny online.

Histories of Prostitution in Central, East Central and South Eastern Europe
FOKUS, Tom 11, Brill 2023
Red.: Sonja Dolinsek und Magdalena Saryusz-Wolska
E-Book: ISBN: 978-3-657-79047-0
Hardcover: ISBN: 978-3-506-79047-7

 

01
lut
Wystawa Dyskusja panelowa
Ausstellung: Bericht aus der belagerten Stadt Tschernihiw
Czytaj więcej