Berlin pisarzy

Polsko-niemieckie i czesko-niemieckie więzi kulturowe i sposoby wzajemnego postrzegania były tematem spotkania „Berlin pisarzy”, które odbyło się w poniedziałek, 10 grudnia 2018 r., w sali konferencyjnej NIH w Warszawie. Ta wspólna impreza Czeskiego Centrum w Warszawie, Mazowieckiego Instytutu Kultury, Fundacji Meritum i warszawskiego NIH była poświęcona mieszkającym w Niemczech twórcom z Europy Środkowo-Wschodniej, tworzącym na styku różnych kultur i języków.

Główną częścią spotkania była rozmowa z dwojgiem autorów mieszkających w Berlinie: polską pisarką Brygidą Helbig i czeskim pisarzem Jaroslavem Rudišem, którzy w swojej twórczości poruszają wątek dawnych lub obecnie istniejących granic w przestrzeni geograficznej i mentalnej. Ich wspólne zainteresowanie tematyką „granic i pograniczy” było doskonałą podstawą dyskusji, poprowadzonej przez dr Karolinę Ćwiek-Rogalską, adiunkta w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, która jako badaczka zajmuje się pograniczem czesko-niemieckim. Podczas spotkania zdefiniowano pojęcie „pogranicza” z perspektywy autorów, a także omówiono czysto osobiste, transkulturowe inspiracje związane z Berlinem. Ponadto aktorka Maria Maj przeczytała kilka fragmentów utworów zaproszonych pisarzy.

Spotkanie odbyło się w ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury 2018.

19
mar
Wykład
Etienne Francois (Berlin): Na ile można powiedzieć, że kraje wschodnioeuropejskie są strukturalnie inne niż zachodnioeuropejskie?
Czytaj więcej