Dr hab. prof. IH PAN Maciej Górny z nagrodą honorową w XVIII edycji konkursu im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego

Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego przyznawana jest od 2001 r. w uznaniu wybitnych osiągnięć jednemu z grona polskich oraz zagranicznych autorów zajmujących się dziejami Europy Środkowo-Wschodniej i jej relacji z Polską od średniowiecza do współczesności. Przyznaje ją Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Krakowie i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fundatorem Nagrody jest Wydawnictwo Literackie.

W XVIII edycji konkursu laureatami zostali prof. Piotr Kołakowski i prof. Michał Jarnecki, autorzy książki „Ukraiński Piemont: Ruś Zakarpacka w okresie autonomii 1938–1939“. Nagrodę honorową otrzymał dr hab. prof. IH PAN Maciej Górny za książkę „Kreślarze ojczyzn: geografowie i granice międzywojennej Europy“.

Więcej informacji na stronie:
https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/.

25
kwi
Konferencja
Warsztaty: Historyczne badania recepcji filmowej
Czytaj więcej