Konferencja "Nation and Society" w Toruniu

Z udziałem Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 28–30 czerwca 2018 r. odbyła się sesja końcowa Copernicus Graduate School, czyli działającego od 2011 r. na tej uczelni międzynarodowego kolegium doktoranckiego. Do jego głównych partnerów należał od 2014 r. warszawski NIH wraz z Uniwersytetem Palackiego w Ołomuńcu i Uniwersytetem w Rostocku. W minionych latach partnerami CGS były również Uniwersytet w Chemnitz oraz Węgierska Akademia Nauk w Budapeszcie i Słowacka Akademia Nauk w Bratysławie. Co roku odbywały się szkoły letnie w Toruniu oraz seminaria w Rostocku i innych miejscach, w tym dwukrotnie w warszawskim NIH, a ich głównym koordynatorem był prof. Ralph Schattkowsky z Torunia i Rostocku. Zajęcia te były otwarte zarówno dla członków CGS, jak i innych doktorantów z licznych krajów europejskich i niektórych pozaeuropejskich. Priorytetem tematycznym CGS były nowoczesne społeczeństwo obywatelskie oraz społeczne negocjowanie norm w perspektywie  transdyscyplinarnej, a na pierwszym planie znajdowała się politologia, historia, socjologia, etnologia i filozofia.  

Końcowa sesja konferencji „Nation and Society” dawała możliwość interdyscyplinarnej wymiany myśli o nowoczesnych i późnonowoczesnych formach zbiorowego uspołecznienia, w tym również o zjawisku tak zwanego „neonacjonalizmu” oraz jego kontekstach politycznych, kulturowych i społecznych.

25
mar
Wykład
Prof. Dr Tanja Penter (Heidelberg): Behinderten- und Krankenmorde unter deutscher Besatzung (1941–1943) in der Ukraine und ihre juristische Aufarbeitung
Czytaj więcej