"Nasza Wojna" Książką Historyczną Roku 2019

Prof. Maciej Górny, pracownik naukowy NIH w Warszawie, oraz prof. Włodzimierz Borodziej otrzymali I nagrodę w konkursie Książka Historyczna Roku im. Karola Modzelewskiego za II tom Naszej wojny. Wręczenie nastąpiło 18 września 2019 roku podczas ceremonii otwarcia XX Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie. Konkurs „Książka Historyczna Roku” został ustanowiony z myślą o uhonorowaniu publikacji ważnych dla środowiska profesjonalnych badaczy historii i wyróżnienia ich wkładu w rozwój współczesnej polskiej refleksji nad przeszłością.

Nagroda „Książka Historyczna Roku” przyznawana jest za najlepsze publikacje naukowe z zakresu historii bez podziału na epoki i specjalności, która w opinii środowiska historycznego reprezentowanego przez dyrektorów instytutów historycznych zasługuje na wyróżnienie z uwagi na jej walory naukowe. Do konkursu można zgłaszać książki (syntezy, monografie, edycje źródłowe), które ukazały się w Polsce w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie nagrody (liczy się data wydania). Patronem konkursu jest Polskie Towarzystwo Historyczne.

07
paź
Kolokwium
Gregor Christiansmeyer (Georg-August-Universität Göttingen): Erinnerung, Versöhnung und Verständigung transnational? Das Deutsch-Polnische Jugendwerk als erinnerungskultureller Akteur
Czytaj więcej