Nowa publikacja: Hochmittelalterliche Herrschaftspraxis im Spiegel der Geschichtsschreibung

Ważna historyczna epoka „XII-wiecznego renesansu” czy też „początków narodowej historiografii” przyniosła nie tylko decydujące przemiany natury społecznej, politycznej i gospodarczej. Ze względy na ramowe warunki historyczne w tym okresie ugruntowały się również tradycje pisania o dobrej i złej władzy, które po części oddziałują do dziś.

Grischa Vercamer porównawczo analizuje w swojej monografii wizje kronikarzy z pełnego średniowiecza, dotyczące praktycznego sprawowania władzy w Anglii, Polsce i Świętym Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego. Średniowieczni kronikarze i historiografowie opisują władzę nie abstrakcyjnie czy teoretycznie, lecz skupiają się na konkretnych osobach i działaniach. Pozwala to wyrobić sobie uzasadnione wrażenie, kogo ówcześni autorzy uważali za „dobrego” lub „złego” władcę i na jakich działaniach opierali swoją częściowo nieświadomą, częściowo zawoalowaną ocenę. Można uchwycić niesprecyzowane wizje porządku i prawa, które stanowią alternatywę wobec tradycyjnych źródeł prawa. Zastosowane tu systematyczno-analityczne podejście do owych dzieł z wykorzystaniem narzędzi socjologicznych i narratologicznych umożliwia wysnucie z kronik całościowego, wiarygodnego obrazu sprawowania władzy. Autor zadaje ponadto pytanie o ewentualne rozbieżności w postrzeganiu sprawowania władzy w odniesieniu do bardzo szerokiego wachlarza narodów w pełnym średniowieczu. Co zaskakujące, można tu stwierdzić nader istotne różnice.

27
paź
Konferencja
Warsztat: Nowe badania historii Suwalszczyzny
Czytaj więcej