Nowa publikacja: Poland's Solidarity Movement and the Global Politics of Human Rights

© Cambridge University Press

Polski ruch Solidarności jest jednym z głównych protagonistów współczesnej historii praw człowieka. W swojej wydanej ostatnio publikacji Robert Brier analizuje ten ruch, kwestionując pogląd, że lata osiemdziesiąte XX wieku były niewiele więcej niż echem przełomu w dziedzinie praw człowieka w poprzedniej dekadzie. Stłumiony w 1981 roku, ruch Solidarności był wspierany przez zaskakująco różnorodną grupę podmiotów międzynarodowych. Brier bierze pod lupę stanowiska intelektualne, strategie polityczne oraz ikony owego okresu i frapująco opisuje swoje ustalenia.

Robert Brier jest historykiem szczególnie zainteresowanym stykiem stosunków międzynarodowych i historii idei u schyłku dwudziestego wieku. W latach 2009–2015 jako pracownik naukowy NIH w Warszawie badał, jak język praw człowieka wpływał na zakończenie zimnej wojny. Niniejsza publikacja zawiera wyniki jego dociekań. 

Robert Brier, Poland's Solidarity Movement and the Global Politics of Human Rights, Cambridge University Press, 2021, ISBN: 9781108565233.

Link do wydawnictwa: Cambridge University Press

27
wrz
Konferencja
Relacje i struktury władzy w mieście średniowiecznym i nowożytnym
Czytaj więcej