Nowa publikacja: Regionsmacher in Ostmitteleuropa

 

Regiony to konstrukty ulegające zmianom i zależne od jednostek nadrzędnych. Ich powstawanie, kształtowanie, utrwalanie czy zachowywanie w pamięci zbiorowej wymaga aktywnych aktorów lub grup aktorów – „twórców regionów”. Dzięki swojej działalności politycznej, gospodarczej, naukowej, religijnej, społecznej lub kulturalnej kreowali oni jednostki regionalne w przeróżnej postaci. 

Artykuły zebrane pod hasłami przewodnimi „Twórcy regionów a przemiany systemu władzy”, „Twórcy regionów między narracją a imaginacją” oraz „Twórcy regionów z perspektywy nauki, sztuki i polityki” obejmują okres od pełnego średniowiecza do połowy XX wieku i dotyczą różnych regionów Europy Środkowo-Wschodniej. Autorki i autorzy z Niemiec, Polski, Czech i Węgier pytają o motywacje, strategie i posunięcia owych „twórców regionów” oraz naświetlają konsekwencje ich działania w procesach powstawania i dekompozycji regionów. Niniejszy tom zbiorowy jest pokłosiem konferencji zorganizowanej przez badaczy z obszaru tematycznego „Regionalność i powstawanie regionów” w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie w maju 2019 roku.  Publikacja ukaże się we wrześniu 2021 roku i już teraz można ją zamówić w przedsprzedaży u wydawcy: Link zum Verlag

 

MARIA CIEŚLA, Dr., Historikerin, ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geschichte der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Warschau und ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin des DHI Warschau.

SABINE JAGODZINSKI, Dr., Kunsthistorikerin, ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am DHI Warschau.

ALEKSANDRA KMAK-PAMIRSKA, Dr., ist Religionswissenschaftlerin und freie Historikerin sowie ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin des DHI Warschau.

ZDENĔK NEBŘENSKÝ, Dr., Historiker, ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Leiter der Außenstelle Prag des DHI Warschau.

MILOŠ ŘEZNĺK, Prof. Dr., Historiker, ist Direktor des DHI Warschau.

Maria Cieśla, Sabine Jagodzinski, Aleksandra Kmak-Pamirska, Zdeněk Nebřenský, Miloš Řezník (Hg.): Regionsmacher in Ostmitteleuropa (= DHI Warschau, Einzelveröffentlichungen Bd. 43), Osnabrück: fibre 2021, ISBN 978394487076.

04
lis
Imprezy Wystawa
Wystawa: Splendor władzy: Wettynowie na tronie Rzeczpospolitej
Czytaj więcej