Nowa publikacja: W namiotach wezyrskich. Komemoracja wojen tureckich w kulturze szlacheckiej

„Wielkie rzeczy rodzą się wśród wielkich niebezpieczeństw”. W XVII stuleciu takim wielkim niebezpieczeństwem dla Rzeczypospolitej było Imperium Osmańskie. Zmagania z turecką ekspansją pozostawiły trwałe ślady o charakterze materialnym i wizualnym; strach mieszał się z uznaniem dla przeciwnika, rola przedmurza chrześcijaństwa – z fascynacją kulturą orientalną. Sabine Jagodzinski skupia się na omówieniu zmienności postrzegania zagrożenia tureckiego i jego komemoracji w rodach Żółkiewskich, Sobieskich i Radziwiłłów. Analizuje też związane z tym dzieła i formy upamiętniania oporu przeciwko ekspansji na przykładzie Żółkwi – miasta hetmana Stanisława Żółkiewskiego, a zarazem jednej z ulubionych rezydencji jego prawnuka, Jana III Sobieskiego.

Publikacja powstała we współpracy między warszawskim NIH a Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jest to polski przekład pracy doktorskiej autorki. W języku niemieckim ukazała się ona pod tytułem Die Türkenkriege im Spiegel der polnisch-litauischen Adelskultur.  Kommemoration und Repräsentation bei den Żółkiewski, Sobieski und Radziwiłł“ (Ostfildern 2013).

Sabine Jagodzinski: W namiotach wezyrskich. Komemoracja wojen tureckich w kulturze szlacheckiej, przekład z języka niemieckiego Róża Zielnik-Kołodzińska, Warszawa 2020, Muzeum Pałac w Wilanowie, 433 s., ISBN 978-83-66-104-52-5.

25
sty
Wykład
Prof. Dr. Susanne Schattenberg: Leonid Brezhnev as Statesman and Performer
Czytaj więcej