Rozmowa z Michaelem Wieckiem, autorem książki Miasto utracone. Młodość w Königsbergu w czasach Hitlera i Stalina

© Dominik Czapigo

© Dominik Czapigo

Miasto utracone. Młodość w Königsbergu w czasach Hitlera i Stalina to tytuł polskiego wydania książki Michaela Wiecka, która ukazała się w Niemczech jako Zeugnis vom Untergang Königsbergs. Ein Geltungsjude berichtet. Warszawskie wydawnictwo Karta opublikowało ten tom w przekładzie Magdaleny Leszczyńskiej w serii Świadectwa XX wiek i wraz z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie zaprosiło 16 kwietnia 2019 r. na prezentację książki z udziałem autora. Aktor Maciej Motylski odczytał jej wybrane fragmenty, zawierające wspomnienia z okresu zarówno przed 1945 rokiem, jak i po zakończeniu wojny. W rozmowie z moderatorką i lektorką Marią Krawczyk autor (rocznik 1928) opisywał swój los chłopaka z Königsbergu, zmuszonego do noszenia żydowskiej gwiazdy. Opowiadał również o trudnych przeżyciach we wczesnym okresie powojennym. Ruth Leiserowitz (NIH) uzupełniła jego relację o kilka faktów z politycznej historii Prus Wschodnich. Na zakończenie Michael Wieck odczytał swój tekst, napisany specjalnie na wizytę w Warszawie. Zawarł w nim wizję tego, jak mogłoby brzmieć przesłanie pomordowanych Żydów, zwłaszcza do młodszego żyjącego dziś pokolenia. Po spotkaniu liczni słuchacze cierpliwie stali w kolejce, by dostać autograf i po sugestywnej publicznej rozmowie zamienić z autorem jeszcze kilka słów osobiście. Organizację spotkania umożliwiły także Deutsches Kulturforum östliches Europa e.V., Fundacja im. Konrada Adenauera w Warszawie oraz stowarzyszenie Juden in Ostpreußen e.V. 

15
wrz
Dyskusja panelowa Pokaz filmu
Home Movies. Niechciane Archiwa
Czytaj więcej