Perspektywa płci w historii społecznej

Niemiecki Instytut Historyczny wraz z wydawnictwem Neriton opublikował w ramach serii „Klio w Niemczech“ polski przekład zbioru szkiców dotyczących historii kobiet i historii płci wybitnej niemieckiej badaczki Karin Hausen zajmującej się historią gospodarczą.

Osią tematyczną tomu złożonego z siedmiu artykułów i esejów jest użyteczność płci jako kategorii historycznej w badaniach nad historią społeczną czasów nowożytnych. W tekstach badane jest jak w różnych epokach porządek płci kształtował rzeczywistość społeczną. Karin Hausen dekonstruuje niektóre rozpowszechnione w historiografii mity np. mit o emancypacyjnym charakterze takiego wynalazku jak maszyna do szycia; autorka pokazuje, że   upowszechnienie maszyny do szycia przyniosło postęp technologiczny ale nie społeczny, bowiem w przypadku produkcji odzieży chodziło o słabo opłacaną pracę sezonową, która wykonywana była wyłącznie przez kobiety. Ponadto eseje przedstawiają problematykę bezrefleksyjnego stosowania dychotomii public-private sphere co w konsekwencji przyczyniło się do dalszego utrwalenia stereotypów na temat „męskości” i „kobiecości”.

Artykuły analizują również aspekt podziału pracy ze względu na płeć. Zasada ta jest nadal powszechnie stosowana w odniesieniu do podziału pracy w społeczeństwie. Wg tej zasady wykonywanie takich czynności jak opieka nad dziećmi, przygotowywanie posiłków, szycie i czyszczenie odzieży jest wyłącznie domeną kobiet, natomiast rola „żywiciela rodziny” przypada mężczyznom. Takie uważane za „naturalne” normatywne przyporządkowanie określonych prac doprowadziło wg Hausen do utrwalenia istniejącej hierarchii płci oraz miało wpływ na specyficzne wychowanie dzieci wdrażające je do odgrywania obowiązujących norm bycia kobietą i mężczyzną. W swoich tekstach autorka postuluje, aby kategoria płci stosowana była nie tylko jako instrument do analizy historii kobiet, ale również jako narzędzie do badań szerokopojętej historii stosunków społecznych.

Karin Hausen, Porządek płci. Studia historyczne, [Klio w Niemczech, Band 16], Warszawa 2010, ss. 229, 28 zł, ISBN 978-83-7543-176-6

01
lut
Wystawa Dyskusja panelowa
Ausstellung: Bericht aus der belagerten Stadt Tschernihiw
Czytaj więcej