Pozostałe oferty pracy

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie poszukuje w najszybszym możliwym terminie,
w ramach zastępstwa, na czas określony,  na 12 miesięcy (z 3-miesięcznym okresem próbnym)

pracownika / pracowniczkę do Działu Administracji (pół etatu)

Wymagania:
1.    Dobra znajomość przepisów polskiego Prawa Pracy, zagadnień z zakresu podatków i ubezpieczeń
       społecznych, jak również spraw personalnych, księgowych i finansowych;
2.    Przynajmniej kilkuletnie doświadczenie na stanowisku pracownika/pracowniczki Działu
       Administracji, odpowiedzialnego/-nej za załatwianie spraw kadrowo-finansowych pracowników;
3.    Znajomość języka niemieckiego;
4.    Dobra organizacja pracy, odpowiedzialność i sumienność.

Wynagrodzenie płacone będzie wg tabeli płac Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, dla pracowników miejscowych, grupa zaszeregowania „J“.

Pisemne zgłoszenia ze stosownymi dokumentami należy przesłać do dnia 15 listopada 2018, z dopiskiem „Oferta pracy“, mailowo lub pocztą do NIH w Warszawie:

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Al. Ujazdowskie 39
00-540 Warszawa
bewerbungen@dhi.waw.pl

12
wrz
Konferencja
Postmodern Architecture and Political Change – Poland and Beyond
Czytaj więcej