Dzianis Liseichykau (Nationales Historisches Archiv von Belarus in Minsk): 'Eparchia słucka' w latach 1686-1793: terytorium, struktura, skład osobowy duchowieństwa

Kolokwium

śro. 18.01.2023 | 11:00
Warszawa

Dzianis Liseichykau (Nationales Historisches Archiv von Belarus in Minsk): 'Eparchia słucka' w latach 1686-1793: terytorium, struktura, skład osobowy duchowieństwa

27
mar
Wystawa
Wystawa fotograficzna: Raport z oblężonego Miasta Czernihowa
Czytaj więcej