Pokaz filmu oraz wykład wprowadzający

Pokaz filmu

czw. 03.03.2022 | 18:00
Kinga Wołoszyn-Kowanda
Warszawa

Wprowadzenie: Zaur Gasimov (Uniwersytet w Bonn)

„Nie ma powrotu,johnny” (There’s No Going Back, Johnny), 1970, 71 min.
Reżyser: Kaweh Pur Rahnama (Iran)
Amerykański podoficer skuty z wietnamskim jeńcem błądzi w tropikalnej dżungli podczas wojny.

Wystawa Wspólne przestrzenie. Migracje edukacyjne w kontekście zimnej wojny to opowieść o międzynarodowych relacjach w obszarze kultury, o przepływie idei i doświadczeniach ludzi kultury i sztuki. Ta opowieść wykracza poza zwykły transfer wiedzy i bilateralne umowy edukacyjne. Z jednej strony wprowadza odbiorców w ówczesny kontekst społeczny, nakreśla skalę tej wymiany, jej wielostronny i złożony charakter, ale najważniejsi są jej bohaterowie. Artyści, ludzie kultury, architekci – to ich historie pokazują, w jaki sposób międzynarodowa współpraca edukacyjna stała się sposobem na budowanie trwałych relacji oraz instytucjonalnych związków i międzyludzkich przyjaźni. 

Przeprowadzone w ramach projektu badawczego wywiady historii mówionej pozwoliły autorom wystawy nakreślić sylwetki arabskich uczestników wymiany naukowej. W tym gronie znaleźli się, między innymi, palestyński fotograf Mahmoud Dabdoub, który studio-

wał w Lipsku, egipska baletnica Magda Saleh, stypendystka w moskiewskiej Akademii Baletu Balszoj czy pochodzący z Syrii rzeźbiarz i medalier Majid Jammoul, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Wystawa jest częścią międzynarodowego projektu badawczego Kontakty naukowe w przestrzeni ideologicznej: studenci z Bliskiego Wschodu w bloku wschodnim (1950–1991). Projekt ten został poświęcony stosunkom akademickim między Bliskim Wschodem a blokiem wschodnim w kontekście zimnej wojny.

Wystawę Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie będzie można oglądać w Muzeum Etnograficznym w Warszawie od 15 lutego 2022 roku do 27 marca 2022 roku. Zaplanowane są liczne wydarzenia towarzyszące, debaty panelowe, wykłady i pokazy filmowe.

 

Plakat

Ulotka

 

Informacja o wystawie na stronie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie:

https://ethnomuseum.pl/wydarzenia/wspolne-przestrzenie-wystawa-czasowa 

22
kwi
Konferencja
Warsztaty „Infrastructures of Memory. Actants of Globalisation and their Impact on German and Polish Memory Culture”
Czytaj więcej