Konferencja: Twórcy regionów w Europie Środkowo-Wschodniej

Konferencja

pon. 13.05.2019 | 10:00 -
śro. 15.05.2019 | 17:00
dr Maria Cieśla
dr Sabine Jagodzinski
dr Zdeněk Nebřenský
prof. dr hab. Miloš Řezník
Warszawa

Od lat 90. XX wieku obowiązuje przekonanie o kulturalistycznych badaniach regionów: regiony się tworzy, nie są one jedynie geofizycznymi i przyrodniczymi zjawiskami, ale przede wszystkim wynikiem kulturowej i socjalnej konstrukcji. W związku z tym humaniści skupili się na semantycznej analizie regionów w kontekście ich funkcji tożsamościowej. Jednak aktorzy tworzący region częściowo pozostawali poza uwagą badaczy, szczególnie w odniesieniu do ich pochodzenia społecznego, działalności pragmatycznej czy zachowań.

Planowana konferencja skupi się właśnie na tym zagadnieniu, na twórcach regionalności i jej postrzeganiu. Mogą to być centralni, regionalni, lokalni przedstawiciele bądź kształtujące dyskurs grupy czy stowarzyszenia z dziedziny gospodarki, polityki, kultury, nauki, architekci i artyści, określone grupy etniczne, religijne czy społeczne – mniejszości i większości.

Z tego względu pomimo środkowo-wschodnio-europejskiego kontekstu terytorialnego spotkanie jest otwarte zarówno w ujęciu chronologicznym, jak i funkcjonalnej typologii regionów. Wartym do zastanowienia jest nie tylko to, jacy aktorzy i jakie grupy aktorów tworzyły regiony, ale i w jakich warunkach historycznych to czynili, jakimi motywami się kierowali, jakich używali środków i praktyk oraz w jaki sposób je kształtowali pod względem dyskursywnym i strukturalnym. Konferencja będzie także dotyczyć kwestii styku współczesnych badań nad regionami z historycznymi i socjologicznymi badaniami elit i tożsamości oraz związku kulturowych, dyskursywnych i strukturalnych aspektów historycznych. Jej koncepcji towarzyszy przekonanie, że region stanowi część całości, której podporządkowany jest przestrzennie i funkcjonalnie. Zależność ta nie jest z góry określona, a podlega procesowi zmian historycznych.

Należy przy tym uwzględnić położenie geograficzne i próbę omówienia historii społecznej regionu z perspektywy jego twórców. Z tego względu oprócz analiz longue durée tworzenia, postrzegania i transferu regionalności szczególnie mile widziane są propozycje tematów wykorzystujących nowe podejścia do wizualizacji regionów (mapy, mapy mentalne, koncepcje przestrzenne czy sieci aktorów).

Językami konferencji (z tłumaczeniem symultanicznym) będą: polski, niemiecki, ewentualnie angielski (Keynote).

I obszar badawczy „Regionalność i tworzenie regionów”
(dr Maria Cieśla, dr Sabine Jagodzinski, dr Aleksandra Kmak-Pamirska, dr Zdeněk Nebřenský, prof. dr hab. Miloš Řezník).

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Pałac Karnickich Aleje Ujazdowskie 39
PL 00-540 Warszawa
Internet: www.dhi.waw.pl

 

PROGRAM

PLAKAT

01
lut
Wystawa Dyskusja panelowa
Ausstellung: Bericht aus der belagerten Stadt Tschernihiw
Czytaj więcej