Broszury tematyczne Instytutu


W następujących broszurach NIH w Warszawie informuje o badaniach nad epoką wczesnonowożytną oraz o badaniach nad historią i kulturą Żydów, prowadzonych w Instytucie. Broszury wydane zostały drukiem w wersji niemieckiej i polskiej, w przypadku drugiej broszury również w wersji angielskiej.


16
maj
Konferencja
The Return of Looted Artefacts since 1945 post-fascist and post-colonial restitution in comparative perspective
Czytaj więcej