Publikacje naukowe ukraińskich badaczy: źródła i strategie

Podiumsdiskussion

Do. 25.05.2023 | 13:00 Uhr
Warschau

Publikacje naukowe ukraińskich badaczy: źródła i strategie

Wydarzenie: Targi książki, 25.05.2023, sala Mickiewicza

Uczestnicy: Olga Barvinok, Olena Sokalska, Larysa Zherebtsova

Uczestniczki programu badawczego Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie „Perspektywa badawcza Ukraina“  zapraszają na debatę poświęconą polityce wydawniczej w Ukrainie i wyzwaniom związanymi z publikowaniem wyników badań przez ukraińskich historyków.

Ograniczony dostęp do archiwów i uzależnienie od zdigitalizowanych źródeł bardzo utrudniają pracę badaczy, a wymogi ewaluacyjne zmuszają do trudnych wyborów między jakością, efektywnością i spełnianiem kryteriów oceny.

Wybór odpowiedniej strategii, języka i formatu, szczególnie w obliczu trwającej wojny,  jest szczególnie trudny i uzależniony od różnorodnych czynników. Publikować w języku ukraińskim czy w językach krajów Unii Europejskiej? Skoncentrować się na artykułach czy pisać monografie?


На публікаційні стратегії українських вчених, передусім гуманітаріїв, окрім війни впливає ще ряд чинників, не завжди пов'язаних із безпосередньо проведеними науковими дослідженнями. Українські вчені ніби на роздоріжжі: яку публікаційну стратегію обрати? видавати статті чи зосередитись на монографії? якою мовою – українською чи мовами Євросоюзу? скільки балів за публікацію у виданнях різної категорії можна отримати? як працюють архіви зараз чи потрібні джерела оцифровані? Ці та інші питання ми розглянемо під час нашого заходу.

ulotka

 

 

 

14
Jun
Tagung
Workshop: Massengräber des Holocaust
Mehr lesen