Oliver Zajac: The forgotten and/or forgiven past: Austria, Prussia and Russia towards efforts to return from the Great Polish Emigration

Kolloquium

Mi. 01.06.2022 | 10:15 Uhr
Warschau

Englischsprachiges Kolloquium

25
Mai
Kolloquium
Łukasz Krzyżanowski: Życie codzienne i relacje władzy na polskiej wsi podczas okupacji niemieckiej i Zagłady
Mehr lesen