Workshop: Zmiana perspektywy: Białoruś jako przestrzeń wymiany

Conference

Mo. 22.11.2021 | 09:00 -
Di. 23.11.2021 | 19:00 Uhr
Prof. Dr. Miloš Řezník
Prof. Dr. Maciej Górny
Dr. Felix Ackermann
Warschau

Warsztaty poświęcone nowej koncepcji historii Białorusi
Warszawa, 22–23.11.2021

Na początku XXI wieku wielu wybitnych historyków białoruskich znalazło się na emigracji. Zaistniała sytuacja dała impuls do zmiany postrzegania historii, a współpraca z kolegami z Litwy, Polski i Niemiec stworzyła możliwości nowej konceptualizacji historii białoruskiej. Tytułową zmianę perspektywy rozumiemy dwojako: historycy utworzą między-narodowe, dwuosobowe zespoły w ramach których wspólnie będą analizowali wybrane aspekty historii Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rzeczypospolitej, Imperium Rosyjskiego, Związku Radzieckiego oraz niezależnej Republiki Białorusi, wykorzystując różnorodne optyki. Z drugiej strony chcielibyśmy zadać wspólnie pytania o zmianę perspektywy oraz wymianę w przeszłości.

Programm

08
Feb
Kolloquium
Roman Smolorz (Universität Regensburg): Rechnungshof des Generalgouvernements in Krakau
Mehr lesen