Kolloquien

Markus Nesselrodt (Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder)): Die besetzte Stadt als sozialer Raum: Warschau unter preußischer Herrschaft (1796-1806)
Mi. 22.03.2023 | 11:00 Uhr
Warschau
Mehr lesen
Alena Bagro (Ukraine): Transfer inżynieryjnej myśli fortyfikacyjnej na pograniczu Rzeczypospolitej w okresie wczesnej nowozytności i skuteczność realizacji transformacji fortyfikacyjnej
Mi. 08.03.2023 | 11:00 Uhr
Warschau
Mehr lesen
Roman Smolorz (Universität Regensburg): Rechnungshof des Generalgouvernements in Krakau
Mi. 08.02.2023 | 11:00 Uhr
Warschau
Mehr lesen
Mindaugas Klovas (Institute of Lithuanian History, Vilnius): The Treasury of Vilnius City in the 15th-18th Centuries
Mi. 01.02.2023 | 11:00 Uhr
Warschau
Mehr lesen
Sarah Grandke (Universität Regensburg): Von der Zwischenstation zum Handlungsraum. Flossenbürg als Knotenpunkt im Erinnerungsnetzwerk von christlich-polnischen Displaced Persons 1946/47
Mi. 25.01.2023 | 11:00 Uhr
Warschau
Mehr lesen
Dzianis Liseichykau (Nationales Historisches Archiv von Belarus in Minsk): 'Eparchia słucka' w latach 1686-1793: terytorium, struktura, skład osobowy duchowieństwa
Mi. 18.01.2023 | 11:00 Uhr
Warschau
Mehr lesen
Olena Sokalska (Ukraine): Urządzenie więzień krajowych Księstwa Warszawskiego w kontekście europejskich innowacji penitencjarnych: problemy datowania, autorstwa i źródeł
Mi. 11.01.2023 | 11:00 Uhr
Warschau
Mehr lesen
Anastasiia Bozhenko (Ukraine): The idea of socialistic city: from Kharkiv Tractor Plant to Nova Huta
Mi. 14.12.2022 | 11:00 Uhr
Warschau
Mehr lesen
Volodymyr Pylypenko (Ukraine): Publicystyka polska o Kozakach w II pol. XVII wieku: nowe państwo kozackie vs rebelia.
Mi. 07.12.2022 | 11:00 Uhr
Warschau
Mehr lesen
Iryna Hnidyk (Ukraine): Europa Środkowo-Wschodnia w ramach koncepcji jedności europejskiej w wizji św. Jana Pawła II (ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Ukrainy)
Mi. 30.11.2022 | 11:45 Uhr
Warschau
Mehr lesen
Andrii Smyrnov (Ukraine): Kościół prawosławny na ziemiach polskich w latach 1939-1944
Mi. 16.11.2022 | 11:00 Uhr
Warschau
Mehr lesen
Tetiana Kovalenko (Ukraine): Polacy jako „wrogowie ludu“ - operacja polska NKWD 1937-1938 (przykład Charkowa)
Mi. 09.11.2022 | 11:00 Uhr
Warschau
Mehr lesen
Ruth Leiserowitz (DHI Warschau): Vom Auftrag, ein Museum zu konzipieren. Das Jüdische Museum in Kaliningrad
Mi. 02.11.2022 | 11:00 Uhr
Warschau
Mehr lesen
Olga Gaidai (Ukraine): Wkład dowódców i lekarzy pochodzenia niemieckiego w zwalczanie epidemii dżumy na ukraińskich ziemiach Rzeczypospolitej u schyłku XVIІІ wieku
Mi. 26.10.2022 | 11:00 Uhr
Warschau
Mehr lesen
Albina Semianchuk (Grodno, Belarus): Europeizacja Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce Jagiellonów (XV-XVÍ w.)
Mi. 19.10.2022 | 11:00 Uhr
Warschau
Mehr lesen
27
Mär
Vortrag
Prof. Mathias Niendorf: Globetrotter, Gastarbeiter und Gelehrte: Litauen im Blick des Westens
Mehr lesen